Vatikanen - M BL 17 Medeltida bokmåleri - Utställning, Block ** | Nord-Filateli HB