Model: 153404
Vatikanen - M  632 Ängel-mosaik, Sant Marcus-basilikan Venedig, 1 kpl **
Komplet postfrisk utgåva Michel nr 632