Model: 154006
Vatikanen - M  577.580 Internationella året mot rasdiskriminering, 4 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 577-580