View:
Sverige - F  9 Vapentyp II, 12 öre ost.ug.

Sverige - F    9 Vapentyp II, 12 öre ost.ug. …


16.38€

Sverige - F  53 Oscar II 8 öre violett **

Sverige - F   53 Oscar II 8 öre violett…


2.28€

Sverige - F  54 Oscar II 10 öre *

Sverige - F   54 Oscar II 10 öre * …


1.09€

Sverige - F  63 Tvåfärgad siffertyp 3 öre **

Sverige - F   63 Tvåfärgad siffertyp 3 öre ** …


0.36€

Sverige - F  69 Lilla riksvapnet VM krona, 2 öre **

Sverige - F   69 Lilla riksvapnet VM krona, 2…


1.37€

Sverige - F  71cz Lilla Riksvapnet vm våglinjer + KPV, 1 öre **

Sverige - F   71cz Lilla Riksvapnet vm våglinjer +…


0.18€

Sverige - F  80 Gustaf V i medaljong 7 öre **

Sverige - F   80 Gustaf V i medaljong 7…


0.18€

Sverige - F  81 Gustaf V i medaljong, 8 öre **

Sverige - F   81 Gustaf V i medaljong 8…


0.18€

Sverige - F  83 Gustaf V i medaljong, 12 öre **

Sverige - F   83 Gustaf V i medaljong, 12…


0.18€

Sverige - F 100 Gustaf V i medaljong 12 på 25 öre**

Sverige - F  100 Gustaf V i medaljong 12…


1.55€

Sverige - F 103 Gustav V i medaljong 27 på 65 öre **

Sverige - F  103 Gustav V i medaljong 27…


0.64€

Sverige - F 104 Gustav V i medaljong 27 på 80 öre *

Sverige - F  104 Gustav V i medaljong 27…


0.18€

Sverige - F 104 Gustav V i medaljong 27 på 80 öre **

Sverige - F  104 Gustav V i medaljong 27 på…


0.36€

Sverige - F 106 Landstorm I, 5 + FEM på 3 öre brun *

Sverige - F  106 Landstorm I, 5 + FEM…


1.27€

Sverige - F 107 Landstorm I, 5 + FEM på 4 öre grå *

Sverige - F  107 Landstorm I, 5 + FEM…


1.00€

Sverige - F 108 Landstorm I, 5 + FEM på 5 öre grön *

Sverige - F  108 Landstorm I, 5 + FEM…


1.00€

Sverige - F 110 Landstorm I, 10 + TIO på 12 öre blå *

Sverige - F  110 Landstorm I, 10 + TIO…


1.00€

Sverige - F 113 Landstorm I, 10 + TIO på 30 öre brun *

Sverige - F  113 Landstorm I, 10 + TIO…


1.00€

Sverige - F 132 Landstorm III, 12 + 8 på 10 + TIO på 20 öre röd *

Sverige - F  132 Landstorm III, 12 + 8…


0.55€

Result Pages: