Model: 157271
USA - M  698 5:e int. frimärksutställningen FIPEX, New York, 4-block kpl **
Komplett postfrisk serie i fyrblock, Michel nr 698