Model: 148111
Uruguay - M  858 Märke för översvämningsskador -damm för vatten  1kpl  **
Postfriskt frimärke Michel 858