Model: 149100
Ungern - M 2664-2671A Jaktutställning i Budapest, 8 kpl **
Kompett postfrisk serie