Model: 158274
Ungern - M 2307-2313A Pál Kitaibel (1757-1817), Direktör för botaniska trädgården i Pest, 7 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel 2307-2313