Model: 127431
Uganda - M 1248, 1250-1251, 1255 VM i Fotboll i USA 1994 I Spelare, 4 olika **
Postfrisk serie Michel 1248, 1250-1251, 1255