Model: 150741
Tyskland - M  298 Välfärd, lantbruksarbete, 10 + 5 Pf stpl
Stämplat frimärke Michel nr 298
Categories