Model: 167423
Turk. Cypern - M  151-152 Målningar, landskap, 2 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 151-152