Träd och skog | Nord-Filateli HB
Visa:
Danmark - F  765 Internationella Handikappåret 1981, 1 kpl **

Danmark - F  765 Internationella Handikappåret 1981, 1 kpl…


0.29€

Danmark - F 1230 Lövträd, ask, 5.00 kr stpl

Danmark - F 1230 Lövträd, ask, 5.00 kr stpl …


0.29€

DDR - M 2573-2578 Sällsynta träd, 6 kpl **

DDR - M 2573-2578 Sällsynta träd, 6 kpl ** …


1.26€

England - M 1270-1273 Kew Gardens 150 år, 4 kpl **

England - M 1270-1273 Kew Gardens 150 år, 4…


1.74€

Finland - FDC 1949-06-15 Världsskogskongressen, 2 kpl Vinjett 4 Flygpostkuvert

Finland - FDC 1949-06-15 Världsskogskongressen, 2 kpl Vinjett 4…


5.81€

FN New York - M  608-611 Flora & Fauna, 4-block kpl **

FN New York - M  608-611 Flora & Fauna,…


1.45€

FN Wien - M  102-103 Medicinalväxter, bl.a. Annattoträd, 2 kpl **

FN Wien - M  102-103 Medicinalväxter, bl.a. Annattoträd, 2…


0.78€

Island - F  354-355 Skogsvårdsprpaganda, 2 kpl **

Island - F  354-355 Skogsvårdsprpaganda, 2 kpl ** …


0.19€

Resultatsidor: