Tjeckien - M 245 Kungliga gruvrätten 700 år, 1 kpl ** | Nord-Filateli HB