Sverige - F Tj 49 Lilla tjänste vm våglinjer 15 öre rödbrun * | Nord-Filateli HB