Sverige - F Tj 41 Lilla tjänste vm våglinjer 2 öre gul ** | Nord-Filateli HB