Sverige - FDC 1995-11-09 - Jul 1995, serie 4 kpl Vinjett 1 | Nord-Filateli HB