Sverige - FDC 1993-11-25 - Jul 1993, serie 2 kpl Vinjett 1 | Nord-Filateli HB