Model: 147825
Sverige - FDC 1961-03-20 - Gustaf VI Adolf Typ II, 9 kpl Vinjett 3 Adressat
FDC med Facit 418-419, 421