Sverige - Brevmärke - Svenska Flaggans Dag 1971 ** | Nord-Filateli HB