Sverige - Brevmärke - Svenska Flaggans Dag 1966 ** | Nord-Filateli HB