Sverige - Brevmärke - Nationaldagen 1998 ** | Nord-Filateli HB