Sverige - Brevmärke - Nationaldagen 1996 ** | Nord-Filateli HB