Sverige - Brevmärke - Nationaldagen 1995 ** | Nord-Filateli HB