Sverige - Brevmärke - Nationaldagen 1994 ** | Nord-Filateli HB