Sverige - Brevmärke - Nationaldagen 1988 ** | Nord-Filateli HB