Sverige - F 2835-2836 (BL 31) Världsarvet 8 - Struves meridianbåge, block kpl ** | Nord-Filateli HB