Model: 155717
Österrike - M  658-659 Frimärken för för gratulationskorrespondens, 2 kpl *
Komplett ostämplad utgåva med fastsättarrest, Michel nr 658-659