Model: 111425
St. Pierre & Miquelon - M  885 Fåglar - Havssula, 1 kpl **
Postfriskt frimärke Michel 885