Model: 143393
Sri Lanka - M  501 Internationella Barnåret 1979 - Mor & Barn, 0.05 R **
Postfriskt frimärke Michel 501