Model: 58674
Spanien - Internat.Teleunion ITU 100 år, märke kpl **
Postfriskt frimärke Michel 1551