Model: 87753
South Georgia - M  284-287 Drottningmoderns 99-årsdag, 4 kpl**
Komplett postfrisk serie Michel nr 284-287