Model: 168704
Schweiz - OMS - M   26-27, 30-31 WHO-emblem, 4 ol **
Postfriska frimärken