Model: 159325
Schweiz - 1998-11-25 Sonderflug Zürich - Shanghai
På baksidan ankomststämpel Shanghai 1998-11-26