Model: 148752
Ryssland - M  415-417 Moskva 850 år I - Byggnader- Utställning- Påtryck, Miniark kpl **
Postfrisk serie Michel 415-417