Model: 165748
Ryssland - M  273-276 Jul 1992 - Konst - Ikoner, 4-Block stpl
(Samutgåva med Sverige)
Komplett stämplad serie i fyrblock. Michel lnr 273-276