Model: 164185
Oman - M   82, 84, 86-91 Elisabeth II, påtryck 8 ol **
Postfriska frimärken Michel nr 82, 84, 86-91