Model: 134450
Oman - M  268 Armens Dag 1984 - Fartyg - Flygplan - Sultan Qabus, 1 kpl **
Postfriskt frimärke Michel 268