Model: 112642
Niger - M 1263-1266 OS i Nagano 1998 bla Ishockey, 4 kpl **
Postfrisk serie Michel 1263-1266