Model: 163972
Newfoundland - M   96 Renhuvud, 1 C *
Ostämplat frimärke med fastsättarspår, Michel nr 96