Newfoundland - M 239 Grenfell-Labrador-Missionen 50 år, 1 kpl ** | Nord-Filateli HB