Model: 83664
Nepal - FDC 1974-12-28 - Kung Birendra 29 år, märke kpl
FDC med Michel 308