Motiv från Kyrksjön, Mölltorp, poststämplat 1948 | Nord-Filateli HB