Model: 151125
Liechtenstein - M BL   9 Frimärksutställningen LIBA 72, byggnader, block **
Komplett postfrisk utgåva Michel nr BL 9