Model: 49688
Libanon - Världsflyktingåret 1959-60, serie 2 kpl **
Postfrisk serie Michel 693-694 Påtryck på 670-670 II