Model: 134502
Laos - M  944-950 Hundar - Internationell Frimärksutställning Stockholmia 86, 7 kpl
Stämplad serie Michel 944-950