Model: 149259
Laos - M  750-755 Gamla tävlingsbilar, 6 ol stpl
Stämplade frimärken