Model: 36460
Kroatien - M BL   6 Fimärksutställnig Zagreb. Gamla Mariakyrkan och cistercienserklostret, 1 kpl **
Postfriskt block Michel nr BL 6