Model: 157205
Kina - M 2456-2457 Liu Bocheng (1892-1986), marskalk från folkarmén, 2 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 2456-2457