Model: 157363
Kina - M 2407-2410 Klassisk kinesisk litteratur. Våtmarkernas fredlösa (III), 4 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 2407-2410