Model: 169485
Kina - M 2163-2166 Jordbrukets utveckling, 4 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 2163-2166